Društvene djelatnosti / Zdravstvo

Ljekarna Crkvenčić

adresa
Matije Gupca 35a, Bedekovčina
telefon
049/213-532

Ljekarna mr.ph. Svetec Marjana

adresa
Trg Ante Starčevića1, 49221 Bedekovčina
telefon
049 / 213876
e-mail
ljekarna.marjana.svetec.mr.ph@kr.t-com.hr

Veterinarska ambulanta

adresa
S. Radića
telefon
049/213-445

Zdravstvena ambulanta

adresa
I. Jakovičića 2
telefon
049/213-672