Projekti, natječaji, pozivi i javna nabava / Javna nabava

Izjave o postojanju ili nepostojanju zapreke za sklapanje ugovora sa gospodarskim subjektima

U privitku su izjave o postojanju / nepostojanju zapreke za sklapanje ugovora sa gospodarskim subjektima, odnosno izjava o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. zakona o javnoj [...]

Dokumentacija