Najave

Općina Bedekovčina potpisala deklaraciju o antiromizmu

Načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban potpisao je danas Deklaraciju načelnika i izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika država članica Vijeća Europe o borbi protiv antiromizma. Poziv na potpisivanje spomenute deklaracije preko Vlade RH, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uputio je Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Deklaracija je dostupna na slijedećem linku:

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Declaration_Against_anti_gypsyism