Najave

Jamstveni program "Poljoprivrednici"

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita/leasinga subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede a koji udovoljavaju uvjetima ovog Programa.

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji:

  • · su registrirani u Republici Hrvatskoj i upisani u Upisnik poljoprivrednika
  • · su u privatnom vlasništvu više od 50%
  • · nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 15 dana u posljednjih 6 mjeseci
  • · imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom,
  • · imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije
  • · nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama i/ili potporama male vrijednosti
  • · imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje.

UVJETI JAMSTVENOG PROGRAMA:

ZNAČAJKE / MJERE

Mjera A – investicije u poljoprivredi

Mjera B – obrtna sredstva

Maksimalni iznos jamstva

do 10.000.000,00 kn

do 750.000,00 kn

Minimalna stopa jamstva

10%

10%

Maksimalna stopa jamstva

50%

– za mlade poljoprivrednike do 80%

50%

Minimalno trajanje jamstva

1 godina

1 godina

Maksimalno trajanje jamstva

15 godina

5 godina

Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo

Osnovna i obrtna sredstva

Obrtna sredstva

Udio obrtnih sredstava

najviše 30% od iznosa kredita

100%

Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva)

0,25% iznosa odobrenog jamstva

0,5% iznosa odobrenog jamstva

Potpora

Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER)

Potpora male vrijednosti (de minimis)

Krajnji primatelj podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a. Financijska institucija dostavlja HAMAG-BICRO-u Odluku o odobrenju kredita/leasinga uz potrebnu propisanu dokumentaciju objavljenu na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.


Financijska institucija zahtjeve podnosi poštom, elektroničkom poštom ili neposredno na adrese objavljene na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a.

Ovaj Program važi do iskorištenja sredstava, a najduže do uvođenja financijskih instrumenata u sektoru poljoprivrede iz ESI fondova ili do 31. prosinca 2018. godine.

Cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj stranici HAMAG BICRO-a :http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/jamstva/jamstveni-programi/poljoprivrednici-2/

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Zagorskoj razvojnoj agenciji.