Projekti, natječaji, pozivi i javna nabava / Natječaji

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2017. godini u području: kultura