Službene objave

Podnošenje zahtjeva za izmjene Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina

O B A V I J E S T

 

        Obavještavaju se vlasnici i posjednici nekretnina na području Bedekovčina, da je Općinsko vijeće Općine Bedekovčina pokrenulo postupak izrade 6.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina. 

Radi što kvalitetnije izrade i obuhvata Plana, pozivaju se svi zainteresirani, a koji još nisu podnijeli zahtjeve za izmjenu Plana da


do
 31. srpnja  2017. godine


podnesu svoje zahtjeve i prijedloge u pismenom obliku u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina ili na adresu Općina Bedekovčina, Trg A. Starčevića br. 4 Bedekovčina ili na e-mail:  zeljko@bedekovcina.hr

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina