Službene objave

Potpisan Ugovor o sufinanciranju izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina u vrijednosti od 23.000 kuna

U tijeku je izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina čija je ukupna vrijednost 115.000 kuna, od čega 50% iznosa pokriva Krapinsko- zagorska županija, a Općina Bedekovčina sudjeluje s drugih 50% od ukupnog iznosa, odnosno 57.500 kuna.

Temeljem Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina te Sporazuma o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina sklopljenog između Krapinsko- zagorske županije, Općine Bedekovčina i Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko- zagorske županije, Općina Bedekovčina prijavila se za sufinanciranje svojeg udjela iznosa u izradi Plana Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u kolovozu 2017. godine. Na temelju argumentiranog Zahtjeva za sufinanciranje Općine Bedekovčina, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je pozitivnu odluku o dodjeli sredstava.

Načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban u četvrtak, 16. studenog 2017. godine potpisao je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja Ugovor o dodjeli sredstava u svrhu financiranja izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina u iznosu od 23.000 kuna.