Službene objave

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih prijedloga kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih te Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bedekovčina

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Bedekovčina trajao je do 10. studenog 2017. godine.

Nakon isteka roka za podnošenje kandidatura, Komisija za izbor i imenovanja izvršila je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te temeljem provjere sastavila Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrdila Popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura dostavit će se predstavničkom tijelu Općine Bedekovčina koji zatim tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova savjeta bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Bedekovčina.