Službene objave

Sastanak partnera u sklopu HICAPS projekta u Bolonji

U utorak, 07.11.2017., načelnik Općine Bedekovčina sudjelovao je na sastnaku partnera u sklopu projekta „HICAPS- Historical Castle Parcs“. Cilj projekta je uređenje i revitalizacija povijesnih parkova dvoraca te njihova promocija u kontekstu obogaćenja i očuvanja kulturne baštine država središnje Europe te održivog kulturnog razvoja.

Temeljem projekta bit će uređen park oko Dvorca Gornja Bedekovčina na način da će se urediti cirkularna šetnica oko dvorca, perivoj, posaditi nove biljke, postaviti informativne table, klupice za odmor i svjetiljke.

Na sastanku u Bolonji deset partnera projekta, uključujući načelnika Darka Bana ispred Općine Bedekovčina,  proučavali su i raspravljali o brojnim temama vezanim za projekt a sve u cilju što uspješnije realizacije projekta. Krajnji ciljevi sastanaka ovakve tematike temelj su za razvoj naše Općine a samim time i povećanja kvalitete života naših mještanki i mještana.