Dječji vrtić Bedekovčina

Dječji vrtić Bedekovčina

Dječji vrtić Bedekovčina, od 01.09.2012.godine, provodi program predškolskog odgoja i naobrazbe u novoizgrađenom objektu. Time jedna od prvih predškolskih ustanova na našoj Županiji, nakon  50  godina rada u skučenim i neprimjerenim uvjetima, svojim unutarnjim prostorom i opremom napokon  zadovoljava  potrebe djece i njihovih roditelja, a zaposlenicima  pruža  bolje i kvalitetnije uvjete za rad.

 Unutarnji prostor sastoji se od tri sobe dnevnog boravka, jedne jasličke i dvije vrtićke grupe. Prostorije su međusobno povezane kliznim vratima, djeca nesmetano prolaze iz prostora u prostor i na taj način ostvaruju interakciju sa djecom iz drugih odgojnih skupina i odraslima.

Vrtić je opremljen prostorima pratećeg sadržaja: suvremeno opremljenom kuhinjom, praonicom i velikim prostorom  za proširenu komunikaciju.  Jedan dio tog prostora osmišljen je za provođenje programa predškole koja  se u vrtiću provodi dva puta tjedno. Za vrijeme kišnih dana tu provodimo tjelesne aktivnosti  i  tjelovježbu.

 

O djeci u vrtiću skrbe:

stručni tim vrtića u sastavu:

- ravnateljica

- odgojitelji  :6 odgojitelja u redovitom programu i 1 odgojitelj u programu predškole.

- na poslovima pripreme hrane i kuhanja radi 1 kuharica.

- na poslovima čišćenja i pranja  radi 1 spremačica.

- zdravstveni voditelj - 6 sati tjedno, brine o zdravlju djece i pruža stručnu pomoć odgojiteljima u interesu zaštite zdravlja djeteta.

- Pravne, administrativne i računovodstveno-financijske poslove za vrtić obavljaju djelatnici Općine Bedekovčina

 

Vizija našeg vrtića :

Vrtić u kojem se dijete osjeća  prihvaćanoj, sretno i  sigurno, u kojem  prevladava pozitivno ozračje, kako za dijete, tako i za roditelje i zaposlene u vrtiću.

 

Misija :

Vrtić  koji omogućava  djetetu  da u optimalnim uvjetima uči ,zadovolji i  razvija svoje tjelesne, intelektualne, emocionalne i socijalne vještine i  sposobnosti. Kvalitetan odgojno obrazovni rad, stalno stručno usavršavanje, ekipiranje stručnog tima. Jačanje suradnje i partnerstva s roditeljima i društvenom zajednicom.

Kontakt:

Dječji vrtić Bedekovčina

Ljudevita Gaja 13

49221 Bedekovčina

 

Tel/fax. 049/214-875

Mail: djecji.vrtic.bedekovcina@kr.t-com.hr