Struktura općine / Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Vijećnici u mandantnom razdoblju 2017. - 2021.

1.JURICA KRLEŽA dipl.ing.prom. (SDP)

2.DRAGUTIN JAKUŠ (HSU)

3.KSENIJA POSTONJSKI  (NARODNA STRANKA-REFORMISTI)

4.ŽELJKO NOVOSEL  (SDP) –predsjednik Općinskog vijeća

5.VERA HRVOJ uni.spec.pol. (SDP)

6.BARBARA PAVETIĆ  (HSU)

7.IVA GORIČKI mag.polit. (SDP)

8.ZDRAVKO TUŠEK  dipl.ing.agr. (HDZ)

9.MARKO OCVIREK  ing.prometa (HDZ)

10.IGOR KOVAČ  mag.act.soc. (HDZ)

11.IVICA PAVLEK  ing.građ.(Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka)- potpredsjednik Općinskog vijeća 

12.DAMIR STANIĆ  (Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka)

13.JURICA MARKOVIĆ  (Kandidacijska lista grupe biračanositelja liste Juricu Markovića)-potpredsjednik Općinskog vijeća

14.KRISTIJAN DEKANIĆ  struč.spec.oec. (HNS)

15.BRIGITA ROGAN  (ZDS)

 • Predsjednik Općinskog Vijeća
  ŽELJKO NOVOSEL

  telefon: 049/208-404
  mobitel: 098-250-261
  e-mail: novosel_zeljko@yahoo.com
  stranka: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP

 • vijećnik
  JURICA KRLEŽA,dipl.ing.prom.

  mobitel: 098533001
  e-mail: jkrleza@gmail.com
  stranka: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP

 • vijećnik
  DRAGUTIN JAKUŠ

  mobitel: 098/1855632
  e-mail: info@jakus-ptp.hr
  stranka: HSU

 • vijećnik
  KSENIJA POSTONJSKI

  telefon: 238-538
  mobitel: 0998763727
  e-mail: ksenija.postonjski40@gmail.com
  stranka: NARODNA STRANKA -REFORMISTI
  životopis: preuzmi dokument

 • vijećnik
  VERA HRVOJ, univ.spec.pol.

  mobitel: 098378606
  e-mail: verahrvoj@yahoo.com
  stranka: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP

 • vijećnik
  BARBARA PAVETIĆ

  mobitel: 0991989505
  e-mail: darkopavetic@aol.com
  stranka: HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU

 • vijećnik
  IVA GORIČKI,mag.polit.

  mobitel: 0993406167
  e-mail: iva.goricki@gmail.com
  stranka: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE -SDP

 • vijećnik
  ZDRAVKO TUŠEK, dipl.ing.agr.

  mobitel: 091/4848646
  e-mail: ztusek@gmail.com
  stranka: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

 • vijećnik
  MARKO OCVIREK,ing.prometa

  mobitel: 0992718000
  e-mail: marko.ocvirek@t.ht.hr
  stranka: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

 • vijećnik
  IGOR KOVAČ, dipl.soc.radnik

  mobitel: 098/9236837
  e-mail: igor.kovac@kr.t-com.hr
  stranka: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća
  IVICA PAVLEK, ing.građ.

  telefon: 049/238-003
  fax: 01/3393-015
  mobitel: 091/3393-015
  e-mail: ivicapavlek2@gmail.com ; ipavlek@vodoprivreda-zagorje.hr
  stranka: Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka
  životopis: preuzmi dokument

 • vijećnik
  DAMIR STANIĆ

  mobitel: 098250905
  e-mail: damir.stanic@kr.t-com.hr
  stranka: Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Ivice Pavleka

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća
  JURICA MARKOVIĆ

  mobitel: 0952666999
  e-mail: jumarkovic@gmail.com
  stranka: Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste Jurice Markovića
  životopis: preuzmi dokument

 • vijećnik
  KRISTIJAN DEKANIĆ,struč.spec.oec

  mobitel: 098/9188807
  e-mail: kristijan.dekanic@gmail.com
  stranka: HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI-HNS

 • vijećnik
  BRIGITA ROGAN

  mobitel: 098465838
  e-mail: brigitarogan@gmail.com
  stranka: ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA-ZDS