O Bedekovčini / Položaj

Položaj

Općina Bedekovčina smještena je u središnjem dijelu Krapinsko-zagorske županije te kao takva pripada sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i prostoru središnje Hrvatske. Prostor koji danas obuhvaća Općina Bedekovčina bio je u sastavu nekadašnje općine Zabok do 1993. godine, kada je prilikom promjene teritorijalno-političkog Ustrojstva Republike Hrvatske izdvojena kao samostalna jedinica lokalne samouprave. Područje Općine Bedekovčina graniči sa Općinom Mihovljan na sjeveru i Općinom Sveti Križ Začretje na zapadu. Južni dio općine graniči sa gradovima Zabok i Donja Stubica te Općinom Gornja Stubica, a istočni dio sa općinama Zlatar Bistrica i Mače.

Na području općine nema naselja od većeg značaja za Republiku Hrvatsku.Naselje Bedekovčina je jedno od najvećih naselja Krapinsko-zagorske županije i prema političko teritorijalnom ustroju predstavlja središte novonastale općine. U županijskim okvirima ovo naselje predstavlja značajnije razvojno žarište te je u planiranom sustavu središnjih naselja Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije predviđena njegova uloga kao područnog središta, odnosno manjeg razvojnog središta.

Za Krapinsko-zagorsku županiju karakterističan je vrlo povoljan prometno geografski položaj. Središnjim dijelom Županije prolazi cestovni pravac šireg značaja, državna cesta D1, preko koje se prostor Republike Hrvatske povezuje sa europskim prometnim sustavom, što županijskom prostoru daje vrlo važnu posredničku ulogu. Područje Općine Bedekovčina povoljno je smješteno u odnosu na prostor županije, budući da se nalazi u njenom središnjem dijelu, u relativnoj blizini glavnog prometnog pravca. Stoga će prometni položaj Općine Bedekovčina biti jedan od ključnih elemenata njenog budućeg prostornog i gospodarskog razvitka.