O Bedekovčini / Znamenitosti

photo

Bedekovčanska jezera

Poznata jezera u nizinskom dijelu između Bedekovčine i rijeke Krapine nastala su kopanjem gline za opeku i crijep prije 100 godina. Prva jezera, koja su nastajala od 1886. do 1937. godine, više ne postoje [...]

Tvornički sklop stare ciglane

Braća Stejskal izgradila su tvornicu šamota i cigala 1889. god. koja je bila jedno od najvećih poduzeća toga vremena s više od 500 zaposlenih. Poticaj je bila kvalitetna glina u okolici, a dodatna pogodnost [...]

photo

Dvorac Bedeković-Vranyczany

Dvorac Bedeković-Vranyczany, Gornja Bedekovčina, graditeljsko krajobrazni sklop smješten je na vrhu brežuljka u Bedekovčini, odakle se pruža vidik na dolinu rijeke Krapine i sjeverne obronke Medvednice. [...]

photo

Dvorac Sermage Poznanovec

U dolini rijeke Krapine, uz tok potoka Velika smješten je dvorac ispred kojeg se prostire perivoj, a sjeverno od dvorca nalaze se gospodarske zgrade. Posjed Poznanovec vezan je uz imanje Sutinsko (srednjovjekovni [...]

photo

Kurija Bedeković, Donja Bedekovčina

Smještena na blagoj padini iznad doline rijeke Krapine. Oko kurije prostire s perivoj, a sa sjeverne i zapadne strane su se ranije nalazile gospodarske zgrade. Građena je za jednu granu obitelj Bedeković, [...]

photo

Župna crkva sv.Barbare, Donja Bedekovčina

Smještena na vrhu brijega, na povišenoj zaravni do koje vodi jednokrako stubište. U podnožju se nalaze pomoćne građevine prizemne visine te jednokatna zgrada stare pučke škole. Postavljena je u smjeru [...]

photo

Župna crkva sv. Leopolda Bogdana Mandića Orehovica

Smještena na maloj uzvisini, iznad ceste koja iz Brestovca Orehovičkog vodi prema Zadravcu. U neposrednoj blizini je kurija župnog dvora, a nešto niže je zgrada stare pučke škole. Okruženje pripada podbrežju [...]

photo

Kapela sv. Martina, Martinec Orehovički

Kapela je smještena na brežuljku, nekad okružena grobljem. Ime kapele se prvi put spominje u kanonskoj vizitaciji iz 1379. god. U povijesnim se dokumentima selo Martinec prvi put spominje 1639. god. s. [...]

photo

Stara škola kod crkve Sv. Barbara, Bedekovčina

Nalazi se na sjevernoj strani trga ispod župne crkve Sv. Barbare u Bedekovčini. Izgrado ju je 1845. godine župnik Franjo Magdalenić, većim dijelom vlastitim sredstvima i uz pomoć zagrebačkog nadbiskupa [...]

photo

Zgrada stare škole, Brestovec Orehovički

Prizemna građevina s podrumom, pravokutnog tlocrta, natkrivena četverostrešnim krovom. Smještena je pored ceste u središtu naselja, građena poč. 20. st. Ulično pročelje je rastvoreno sa šest prozora i [...]

photo

Zgrada stare škole, Orehovica

Smještena u blizini župne crkve, u središtu naselja. Prizemna građevina s podrumom, pravokutnog tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovištem. Uz sjeverno pročelje dograđena je nova jednokatna građevina. Zgrada [...]

photo

Kurija župnog dvora, Bedekovčina

Smještena na osami, nasuprot groblja. Prizemna građevina, pravokutnog tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovištem, građena krajem 19. st. Pročelja su oblikovana u historicističkim oblicima, stepenasto profiliranog [...]

photo

Kurija župnog dvora, Orehovica

Smještena u blizini crkve, na padini iznad ceste. Prizemna građevina s podrumom, pravokutnog tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovom s poluskošenim zabatima. Pročelja su oblikovana u kasnobaroknim oblicima, [...]