Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave –  Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina

Rok za dostavu ponuda  je   05. listopada 2021. godine do  09:00  sati.