U prostorijama Općine Bedekovčina, u utorak 27. rujna 2022. godine od 17:00 do 18:30 sati organizira se edukacija vezana uz projekt ” Doprinos razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini”. Edukaciju provodi Gradsko društvo Crvenog križa Zabok uz sufinanciranje Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka.

Teme edukacije:

  1. Principi palijativne skrbi

-predavač Valent Balija, bacc. med. techn., koordinator palijativne skrbi KZŽ

2. Briga o bolesniku

-predavač Vesna Glas, bacc. med. techn., patronažna sestra Doma zdravlja KZŽ -Ispostava Pregrada

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže besplatnoj radionici!!!!