P O Z I V

za javni skup s temom

„katastarska izmjera građevinskog područja  na području Općine Bedekovčina

za dio k.o. Poznanovec“

 

Pozivaju se nositelji prava na zemljištu, da pristupe javnom skupu na kojem će se prezentirati proces katastarske izmjere, te dati upute građanima na koji način aktivno sudjelovati u projektu.

Prisustvovati će: predstavnik Općine, DGU (naručitelj), tvrtka Geo Grupa d.o.o., Zagreb (izvođač radova).

Javni skup će se održati

26.4.2024.g., u 19h,

u prostoriji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Poznanovec,

na adresi Ulica Zagorske brigade 34, Poznanovec.