Općina Bedekovčina prijavila je na Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. projekt “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-BD3-027 N.Komari – Orehovička cesta”.
Predmetnim projektom izvodi se rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-BD3-027 N.Komari – Orehovička cesta u Općini Bedekovčina na k.č.br. 464/27, 4392, 5305/1, 6370, 6371, 7410 i 6435, k.o.Bedekovčina u duljini od 767,85 m. Prometnica predstavlja najkraći put iz istočnog dijela naselja prema vrtiću i školi, istom prometuje velik broj vozila, a prisutna su i djeca koja ovim putem pješače do škole, stoga je ovim projektom predviđeno proširenje i asfaltiranje postojeće makadamske prometnice, te izvedba svjetlosne promjenjive signalizacije koja bi upozorila vozače na prisutnost najugroženijih sudionika u prometu.

Rekonstrukcija ceste izvodi se u dužini od 767,85 m te obuhvaća:
-Izvedbu asfaltne kolničke konstrukcije s ujednačenom širinom od 3,20m i obostranim bankinama širine 50cm.
-Obnovu sustava oborinske odvodnje,
-Zamjenu i dopuna vertikalne prometne signalizacije, te izvedba horizontalne signalizacije,
-Izvedbu svjetlosne prometne signalizacije,
-Izvedbu javne rasvjete.

Trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 455.963,88 EUR s PDV-om.
Sukladno projektantskim troškovnicima i prikupljenim informativnim ponudama, kategorije troškova uključuju:
• Prihvatljive troškove rekonstrukcije i opremanja: 426.648,88 EUR s PDV-om
• Opći troškovi (usluge stručnog nadzora, projektantskog nadzora te trošak pripreme projektno tehničke dokumentacije i provedbe postupka nabave): 29.315,00 EUR s PDV-om. Prihvatljivi dio općih troškova iznosi: 29.315,00 EUR.
Neprihvatljivih troškova nema, te je sukladno uvjetima natječaja predviđen intenzitet potpore 90% odnosno iznos javne potpore iznosi 410.367,49 EUR.