Akti načelnika

2023. GODINA 

 • Zaključak o  visini nagrade za  odlične i nagrađene učenike  s područja Općine  Bedekovčina  za šk. god. 2022./2023. (pdf)
 • Odluka o sufinanciranju  javnolinijskog prijevoza  autobusom    redovitih učenika  srednjih  škola   s prebivalištem na području   Općine Bedekovčina  (pdf)
 • Odluka  o  sufinanciranju nabave radnih bilježnica  za učenike   osnovnih škola  za šk. god. 2023./2024. (pdf)
 • Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine  Bedekovčina (pdf)
 • Odluka o imenovanju  Povjerenstva za davanje  smjernica  pri izradi  idejnog  rješenja Tržnice  Bedekovčina (pdf)
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće  zaposlenika   Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Bedekovčina  (pdf)
 • Odluka  o   visini osnovice za obračun plaće   zaposlenice Općinske knjižnice i čitaonice Bedekovčina (pdf)
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće    zaposlenika Dječjeg vrtića Bedekovčina (pdf)
 • Odluka  o  visini  naknade   zapostavljanje   reklamnih panoa   na neizgrađenom zemljištu  u vlasništvu Općine Bedekovčina (pdf)
 • Pravilnik o kriterijima  za utvrđivanje natprosječnih  rezultata  u radu  i načinu  isplate   dodatka za  uspješnost   u radu  (pdf)
 • Pravilnik  o dopunama  Pravilnika   o  unutarnjem  redu  JUO  Općine Bedekovčina  (pdf)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika  o  unutarnjem redu JUO  Općine Bedekovčina (pdf)
 • Odluka o kupnji  poklon paketa povodom uskrsnih  blagdana obiteljima  s  četvero  i  više maloljetne  djece (word) (pdf)
 • Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Bedekovčina (pdf)
 • Zaključak  za podjelu poklona   novorođenoj  i posvojenoj   djeci  tijekom  2023. godine (pdf)
 • Odluka o iznosu naknade   za korištenje društvenih  domova  (pdf)
 • Odluka o prihvaćanju  Programa mjera  suzbijanja  prijenosnika  bolesti za  područje gradova i općina na području  KZŽ u  2023. godini  (pdf)
 • Pravilnik  o  dopuni  Pravilnika  o radu za službenike i namještenike  JUO Općine Bedekovčina (pdf) (word)
 • Plan prijama u službu JUO Općine Bedekovčina (pdf)    Izmjene  i dopune Plana prijma (pdf)
 • Odluka o imenovanju povjerenika za etiku (pdf)   (word)

2022. GODINA

2021. GODINA

 

2020. GODINA

2019. GODINA

2018. GODINA

2017. GODINA