Aktivnosti

  • Održano predavanje o Erasmus programima u organizaciji Savjeta mladih Općine Bedekovčina    VIŠE INFORMACIJA
  • Savjet mladih Općine Bedekovčina sudjelovao na edukaciji u organizaciji Udruge gradova RH     VIŠE INFORMACIJA
  • Savjet mladih Općine Bedekovčina sudjelovao na seminaru “Strukturiranim dijalogom do promjene u lokalnoj zajednici“ koji se održao u Samoboru   VIŠE INFORMACIJA