Dragi sugrađani,

Općina Bedekovčina pokrenula je izradu Strategije zelene urbane obnove općine Bedekovčina za razdoblje od 2023. do 2030. godine, a upitnik pred Vama sastavni je dio procesa izrade spomenutog dokumenta.

Zelena infrastruktura predstavlja strateški planiranu mrežu prirodnih i poluprirodnih područja povezanih u funkcionalnu cjelinu koja doprinosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa s ciljem postizanja ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi (npr. očuvanje biološke raznolikosti i prilagodba klimatskim promjenama, stvaranje novih radnih mjesta, poboljašanje kvalitete života stanovnika i dr.).
U održivom razvoju naselja, osim razvoja zelene infrastrukture bitnu komponentu čini i razvoj kružnog gospodarenje prostorom i zgradama. Kružnim gospodarenjem prostorom i zgradama doprinosi se očuvanju postojećih resursa uređenjem i revitalizacijom prostora i ponovnom uporabom građevina.
Mišljenja smo da je u proces planiranja budućeg razvoja i unaprjeđenja elemenata zelene
infrastrukutre i razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama važno uključiti građane kako bi se utvrdile potrebe, ali i izazovi s ciljem poboljšanja kvalitete života stanovnika.

Ova anketa je u potpunosti anonimna te se anketom ne prikupljaju i ne obrađuju Vaši osobni podaci.
Predviđeno vrijeme za ispunjavanje ankete je 5 do 10 minuta te se unaprijed zahvaljujemo naodvojenom vremenu i Vašem doprinosu u izradi, za općinu, iznimno važnog dokumenta.

U slučaju dodatnih pitanja ili obrazloženja, molimo obratite se izrađivaču Strategije putem
elektroničke pošte slanjem upita na info@geodesign.hr

ANKETA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFG5SYJh9OpC7NRO-rik4dXkH3OYWiBm6iBP-Kej-97YKFkw/viewform?usp=pp_url