Arhiva udruga

KUD „BEDEKOVČINA“

 • osnovan je 2. veljače 1928. godine kao Prosvjetno društvo „Magdalenić“, a ime dobiva po Franji Magdaleniću, utemeljitelju školstva u Bedekovčinii mjesnom župniku od 1828. do 1862. godine. U novije vrijeme aktivno djeluje ženski zbor KUD-a pod vodstvom Anice Kopjar, koji redovito sudjeluje na županijskim smotrama, ali i općinskim manifestacijama. Na repertoaru ima klasične i duhovne skladbe, ali izvodi i obrade narodnih pjesama, najčešće a capella. KUD „Bedekovčina“ aktivno radi na poticanju, razvijanju i unapređenju kulture te očuvanju etno- baštine na području Općine Bedekovčina i KZŽ putem zborskog pjevanja, folklornog i suvremenog plesa, tamburaške i puhačke glazbe, scenskih izvedbi ali i ostalih vidova kulturnog izričaja u okviru glazbeno- scenskog amaterizma.

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 1, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Marina Bičanić

TAJNICA: Božica Ban

E- mail: kud.bedekovcina@gmail.com

 

BEDEKOVČANSKE MAŽORETKINJE

 • Bedekovčanske mažoretkinje (BEMA, engl. BEMA majorettes) prvi su trening održale 28. listopada 2006. te prvih godinu dana djeluju u sklopu Saveza mažoretkinja i pom-pon timova Hrvatske. Osnivačka je skupština održana 28. rujna 2007., a Bedekovčanske su mažoretkinje upisane u Registar udruga RH 29. listopada 2007. Udruga je član Saveza mažoretkinja i pom-pon timova Hrvatske te krovne svjetske asocijacije Majorette- sport World Federation. Udruga je osnovana radi planskog i organiziranog razvitka i unapređenja mažoret plesa, kao i etičnog i odgojnog djelovanja u svezi razvijanja natjecateljskog duha, sportskih i kulturnih osobina svojih članova. Udruga, u skladu sa svojim ciljevima, djeluje na području kulture, umjetnosti i sporta. BEMA svake godine ostvaruje sjajne rezultate na državnoj, europskoj i svjetskoj razini. U svojoj kolekciji ima već gotovo 150 pe hara i plaketa za pojedine plasmane, a ukupan broj medalja njezinih članica seže i do 1.000. Do sada su se uspjele kvalificirati na svako Europsko prvenstvo te na dva Svjetska prvenstva.

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 1, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Danijela Mišar

POTPREDSJEDNICA: Valentina Jurec

TAJNICA: Magdalena Potočki

mail: danijela.misar@gmail.com

 

 

BEDEKOVČANSKA UDRUGA MLADIH

 • prema neslužbenim podatcima Klub mladih Bedekovčina djeluje od 1994. godine, a kao udruga je registriran u siječnju 1998. Smjenom generacija i promjenom statuta KMB mijenja ime u BUMA na skupštini 29. kolovoza 2012. godine te pod tim imenom djeluje i danas. BUMA se s godinama profilirala u jednog od glavnih aktera koji se brinu za potrebe mladih s područja Općine Bedekovčina promicanjem mladih u civilnom društvu i ukazivanjem na njihove probleme i potrebe na lokalnom, županijskom i državnom nivou te organizacijom sportskih i rekreacijskih natjecanja za mlade, edukativnih programa, raznih kulturno-zabavnih manifestacija,kao i osmišljavanjem dobrotvornih i humanitarnih aktivnosti te općekorisnih aktivnosti za stanovnike Bedekovčine. BUMA surađuje s drugim udrugama na prostoru Općine, posebice pružanjem organizacijske i logističke podrške njihovim aktivnostima, ali i s udrugama s područja Krapinsko- zagorske županije i šire. Isto tako, jedan je od osnivača Mreže udruga Zagor.

ADRESA SJEDIŠTA: Zagorska ulica 84, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Gabrijela Rogan

POTPREDSJEDNICA: Leona Žugec

TAJNICA: Jelena Ban

email: buma.ycb@gmail.com

 

 

DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ BEDEKOVČINA

DND Bedekovčina

 • DND Bedekovčina kao jedinstvena udruga za područje cijele Općine Bedekovčina djeluje od 1999. godine. Do tada je radilo kroz tri podružnice: Brestovec Orehovički, Bedekovčina i Poznanovec. Sve funkcije u Društvu, kao i sve aktivnosti i akcije počivaju na volontiranju članova. DND je udruga koja se bavi djecom i njihovim pravima u skladu s Konvencijom o pravima djeteta. Zbog toga ima niz aktivnosti koje promiču dječju participaciju i razvijanje kreativnosti te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. „Sve za našu djecu!“ moto je DND-a Bedekovčina koji poštuje i u teoriji i u praksi.

ADRESA SJEDIŠTA: Trg A. Starčevića 4, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Ljubica Gorički

E-mail: dndbedex@gmail.com

 

 

FOLKLORNI ANSAMBL „ŽUNA“

 • ansambl je osnovan na poticaj gđe Zdenke Petrinjak 1993. godine u Bedekovčini s ciljem očuvanja hrvatske tradicijske baštine – i pjevne i bogate plesne tradicije. Ansambl njeguje izvorni i koreografirani folklor te na programu ima nekoliko koreografija iz Hrvatske: plesove Zagorja, Međimurja, Prigorja, Posavine, Korčule, Baranje, Bunjevca i Like. Posebna se važnost daje čuvanju i postavljanju na scenu običaja Hrvatskog zagorja. Ansambl sudjeluje na županijskim i državnim smotrama te na međunarodnim folklornim festivalima na kojim postiže zavidne rezultate. U ansamblu je 70 aktivnih članova koji sudjeluju u radu folklorne i dječje grupe te u tamburaškom sastavu. Voditeljica je ansambla Irena Petrinjak, voditelj tamburaša Ivan Šalić, a dječju skupinu vode Barbara Jakuš i Katarina Sente.

ADRESA SJEDIŠTA: Trg A. Starčevića 4, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Irena Petrinjak

E- mail: fa-zuna@net.hr

 

 

FORINGAŠI & OREHOVICA

 • Foringaši & Orehovica malena je udruga koja je osnovana ne tako davne 2002. godine te od tada djeluje na području Općine Bedekovčina, odnosno po mjestima župe Orehovica. Foringaši su osnovani u Vatrogasnom domu u Orehovici na inicijativu Josipa Šaronje, Zvonka Šenjuga i Vlade Kobeščaka. Udruga djeluje s ciljem sakupljanja, arhiviranja, obnavljanja starih zagorskih i, vjerskih običaja od zaborava i propadanja.

ADRESA SJEDIŠTA: Orehovica 29, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Jurica Pavlek

E-mail: foringasi.orehovica@gmail.com

 

MANJINSKA ŽENSKA UDRUGA „TEREM“

 • manjinska ženska udruga „TEREM“ vrlo je aktivna i na području prava nacionalnih manjina, ravnopravnosti spolova i zaštite žena žrtava obiteljskog nasilja, kao i na promicanju ruskoga jezika i kulture. Osnovana je 18. studenoga 2009. Udruga se bavi planiranjem i organizacijom kulturno- umjetničkih, stručnih i edukativnih manifestacija, savjetodavnim radom sa ženama žrtvama obiteljskog nasilja, savjetodavnim i informativnim radom s mladim ženama, posebno kako bi se poboljšao njihov status u ruralnom području; radom sa ženama i djecom pripadnicima ruske nacionalne manjine s područja KZŽ-a na očuvanju i predstavljanju kulturne baštine, običaja i tradicije te na njegovanju izvornosti i osobitosti ruskog jezika. Udruga „TEREM“ radi i na jačanju suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 1, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Tatjana Viktorovna Tenšek

E-mail: mzu.terem@gmail.com

 

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA

Slikovni rezultat za udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata bedekovčina

 • udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Bedekovčina osnovana je 19. rujna 1997. godine. Udruga se bavi očuvanjem slobodne i samostalne Hrvatske, razvojem demokracije, slobode građana i pravne države kao preduvjeta ostvarivanja ciljeva ratnih veterana, prevladavanjem teškoća Domovinskog rata te zaštitom interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Prioritet je Udruge promicanje vrijednosti Domovinskog rata te okupljanje, zaštita statusa i promicanje interesa hrvatskih branitelja. Udruga sudjeluje u brojnim manifestacijama na području Općine Bedekovčina, ali i šire. Svake godine na Badnjak, u suradnji s Općinom Bedekovčina, organizira tradicionalno druženje građana na kojem članovi udruge besplatno dijele ribice i kuhano vino. Već 17 godina povodom obilježavanja Dana državnosti Udruga organizira „Športske igre branitelja“, a za svoj je rad UDiVDR Bedekovčina dobio Povelju Krapinsko-zagorske županije te Nagradu Općine Bedekovčina, kojom su nagrađeni i njezin predsjednik S. Sovec, tajnik S. Jaković, bivši tajnik Stjepan Duš i član Udruge pokojni dr. Stjepan Rogan.

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 1, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Stjepan Jaković

POTPREDSJEDNIK: Ivan Draganić

TAJNIK: Damir Horvat

E-mail: udivdr.bedekovcina@gmail.com

 

 

UDRUGA DRUŠTVO SVETI MARTIN

 • udruga Društvo sveti Martin osnovana je 1999. godine. Udruga je osnovana radi istraživanja povijesti mjesta Martinec Orehovički, izvornih običaja i kulturne baštine našeg kraja, a s ciljem njegovanja i promicanja izvornih vrijednosti, starih običaja i kulturne baštine Hrvatskog zagorja. Nazvana je po sv. Martinu, zaštitniku mjesta, kojemu je posvećena i kapela. Društvo sveti Martin broji pedesetak članova, od kojih je tridesetak aktivno, a bavi se kulturnim, humanitarnim i sportskim aktivnostima te uređenjem okoliša. Društvo sveti Martin obilježava dvije velike manifestacije, Martinje i Ivanje, prigodnim kulturno- umjetničkimi zabavnim programima

ADRESA SJEDIŠTA: Martinec Orehovički bb

PREDSJEDNIK: Marijan Tretinjak

POTPREDSJEDNIK: Damir Jakuš

E-mail: stolarija.furty@gmail.com

 

 

UDRUGA INVALIDA BEDEKOVČINA

Slikovni rezultat za udruga invalida bedekovčina

 • udruga invalida Bedekovčina osnovana je 28. travnja 2000. godine na inicijativu gospođe Dragice Burek, magistre primarnog obrazovanja. Udruga djeluje na socijalno-humanitarnom području, zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju, intelektualnim teškoćama i invaliditetom. Krajem 2017. godine Udruga broji 250 članova. Jedan je od temeljnih ciljeva Udruge uključivanje osoba sa svim oblicima invaliditeta, a naročito djece i mladih s intelektualnim teškoćama u život zajednice, prepoznavanje njihovih sposobnosti i doprinosa zajednici te senzibilizacija zajednice za njihove potrebe. Projekt „Vjeruj u ljubav“ kroz deset humanitarnih koncerata u organizaciji predsjednika UIB-a Dragutina Bureka i s voditeljem Adamom Končićem intenzivno je promicao prava osoba s invaliditetom. S ciljem da se povežu zdrava djeca i djeca s teškoćama u razvoju osnovan je zbor Bedekovčanski pušlek. Taj zbor prvi je istinski primjer integracije djece s teškoćama i zdrave djece.

ADRESA SJEDIŠTA: Trg A. Starčevića 4, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Dragutin Burek

E-mail: dragutin.burek@gmail.com

 

 

UDRUGA „MAGDALENIĆ“

 • muški pjevački zbor „Magdalenić“ osnovan je 1995. godine u sastavu Udruge umirovljenika Bedekovčina. Pod nazivom Udruga „Magdalenić“ zbor je nizom nastupa 2015. obilježio dvadesetu obljetnicu rada, a izdana je i prigodna monografija.Uz pjevačku, u Udruzi od 2007. djeluje i likovna sekcija sa sadašnjih pet članova. Članovi udruge bave se pjevanjem i sviranjem raznovrsnog sadržaja kao i likovnim izražavanjem.

ADRESA SJEDIŠTA: Trg A. Starčevića 4, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Ivan Meštrović

DOPREDSJEDNIK: Dragutin Topolovec

TAJNIK: Stjepan Jakuš

VODITELJ ZBORA: Ivan Novosel

E- mail: mpz.magdalenic@gmail.com

 

 

UDRUGA „NAŠENINA- VEZILJE“

 • udruga „Našenina – Vezilje“ osnovana je 2006. u sklopu Folklornog ansambla „Žuna“, gdje djeluje do 2015., godine kada se usklađuje s novim Zakonom o udrugama i osniva kao samostalna Udruga „Našenina – Vezilje“ Bedekovčina. Svrha osnivanja Udruge jest poticanje, razvoj i unapređenje kulturnog stvaralaštva te njegovanje i očuvanje materijalne baštine Hrvatskog zagorja i šire. Udruga se bavi izradom ručnih radova na platnu vezenjem starinskih motiva naslijeđenih od baka i mama, heklanjem, pletenjem, organizacijom i prikazom starinskih običaja (peručeha, lupitva itd.), postavljanjem izložbi ručnih radova i starina sačuvanih od naših baka, čuvanjem starinskih recepata i obnovom pripreme starinskih jela te prenošenjem tih znanja i vještina na mlađu populaciju.

ADRESA SJEDIŠTA: Trg Stjepana Radića 1, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Đurđica Mohač

TAJNICA: Štefanija Ban

E- mail: dumohac@gmail.com

 

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA BEDEKOVČINA

 • udruga umirovljenika osnovana je 14. srpnja 1993. godine kao Općinska organizacija umirovljenika Bedekovčina, a 27. siječnja 1998. godine registrirana je kao Udruga umirovljenika Bedekovčina. Glavne su djelatnosti Udruge umirovljenika Bedekovčina unapređenje kvalitete života osoba treće životne dobi, organizacija rekreativnih aktivnosti, druženja, kolektivnog odmora na moru te pomoć bolesnim i nemoćnim umirovljenicima članovima Udruge. Udruga organizira razne slobodne aktivnosti i izlete.

ADRESA SJEDIŠTA: Trg A. Starčevića 15, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Đurđa Mohač

DOPREDSJEDNIK: Dragutin Jakuš

TAJNICA: Jadranka Rogan

E-mail: udrugaumirovljenikabedekovcina@gmail.com

 

 

UDRUGA ZA PROMICANJE AKTIVIZMA DJECE I MLADEŽI I MEĐUGENERACIJSKO POVEZIVANJE- ANGELJEKI

 • udruga je osnovana 2000. godine. Angeljeki su čuvari tradicije i nositelji napretka, u svojim projektima oživjeli su neke već gotovo zaboravljene običaje poput perečehe, zapisivali stare napjeve, istraživali povijest svojega mjesta. U projektu „Angeljeki čuvari“ spojili su dvije sve udaljenije generacije koje su tako dobile priliku povezati se. Stariji su ljudi dobili svoje pomagače, a mladi su dobili dio životnog iskustva i mudrosti, ali najljepše je što su obje generacije dobile nove prijatelje, ovaj put malo drukčijih pogleda na svijet. Udruga za promicanje aktivizma djece i mladeži te međugeneracijsko povezivanje omogućava djeci da se bave aktivnostima u kojima će naučiti prepoznati i živjeti prave vrijednosti, pruža im priliku da razvijaju svoj potencijal, da se druže i zabavljaju, a da pritom i nešto nauče. Brojne je generacije mladih ljudi oblikovala u dionike društva koji će raditi na unapređenju svojeg mjesta, ostavila neizbrisiv trag u srcima ljudi, a onda i u povijesti svojeg mjesta.

ADRESA SJEDIŠTA: Brestovec Orehovički 40, Brestovec Orehovički

PREDSJEDNIK: Zdenko Kobešćak

POTPREDSJEDNIK: Stanko Sente

TAJNIK: Tomislav Krušlin

E-mail: angeljeki@gmail.com

 

 

UDRUGA ŽENA „JANA“ POZNANOVEC

 • udruga je osnovana 18. travnja 2017. godine na inicijativu gđe Vere Hrvoj, ravnateljice SŠ Bedekovčina. Udruga se bavi socijalno- humanitarnom djelatnošću te očuvanjem tradicijskih običaja i kulture. Osnivanjem Udruge želi se omogućiti da žene iz Poznanovca svojim znanjima i vještinama pridonesu očuvanju tradicije, prije svega izradom tradicijskih predmeta, ali i da pomognu u oživljavanju društvenog i kulturnog života u Poznanovcu

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 1, Bedekovčina

PREDSJEDNICA: Jasna Ocvirek

POTPREDSJEDNICA: Ankica Futivić

TAJNICA: Darinka Gorup

E-mail: darinkagorup1956@gmail.com

 

 

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA BILIKUM BEDEKOVČINA

 •  udruga vinogradara i vinara Bilikum Bedekovčina osnovana je na osnivačkoj skupštini 14. rujna 2001. godine. Udruga je osnovana ponajprije s ciljem organizacije edukacijskih programa iz područja vinogradarstva i vinarstva, s posebnim osvrtom na zaštitu. Udruga ima jasne ciljeve razvoja, prije svega povezane s povećanjem površina zasađenih vinogradima i sustavnom proizvodnjom kvalitetnih vina, vinograda, pripremom tla za sadnju, podizanjem autohtonih sorti i sortimenata. Nadalje, Udruga se bavi promicanjem kulturne važnosti vinogradarstva u Hrvatskom zagorju, a posebice u Bedekovčini.

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 1, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Željko Boroš

POTPREDSJEDNIK: Petar Piljek

TAJNIK: Mladen Ban

E-mail: zeljkoboros996@gmail.com

 

UDRUGA VINOGRADARA I VINARA „BRAJDE“

 • udruga vinogradara i vinara Brajde“ osnovana je u veljači 2014. godine, a organizira savjetovanja i predavanja o temama prskanja, sadnje i poboljšanja kvalitete vinograda i vina, a organizira i kušanje i ocjenjivanje vina. Njezine su aktivnosti usmjerene očuvanju tradicijskih vrednota zagorskih vinograda, što među ostalim čini i obilježavanjem tradicionalnih vinskih praznika: Vincekovog i Martinja.

ADRESA SJEDIŠTA: Zagorske brigade 9, Poznanovec

PREDSJEDNIK: Stjepan Benčić

POTPREDSJEDNIK: Darko Bosak

TAJNIK: Davor Novački

E-mail: davor.novacki@gmail.com

 

 

LOVSTVO U OPĆINI BEDEKOVČINA

LOVAČKO DRUŠTVO „SRNA“ POZNANOVEC

 • lovačko društvo „Srna“ Poznanovec osnovano je 1996. godine. Glavni je cilj Lovačkog društva „Srna“ promicanje i unapređenje lovstva, zaštita prirode i okoliša te njegovanje lovačke etike i lovačkih običaja. Za aktivno i nesebično zalaganje u LD-u „Srna“ te za promicanje lovačke etike i unapređenje lovstva mnogo je članova tijekom dvadesetak godina postojanja odlikovano najvišim priznanjima Hrvatskog lovačkog saveza.

ADRESA SJEDIŠTA: Palih boraca 19A- Lovačka kuća, Lug Poznanovečki

PREDSJEDNIK: Marko Glumpak

E-mail: marko.glumpak2@gmail.com

LOVAČKO DRUŠTVO „SVETI HUBERT“ BEDEKOVČINA

 • lovačko društvo „Sveti Hubert“ Bedekovčina osnovano je 1996. godine kao udruga dobrovoljno udruženih građana –lovaca, osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa i zaštite probitaka te promicanja uzgoja, zaštite prirode i ljudskog okoliša u očuvanju prirodnog staništa divljači, njegovanja lovačke etike i običaja, bez namjere stjecanja dobiti.

ADRESA SJEDIŠTA: Stjepana Radića 1/II, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Željko Mihaljinec

 

LOVAČKA UDRUGA „LISICA“ BEDEKOVČINA

 • lovačka udruga „Lisica“ Bedekovčina nestranačka je i neprofitna pravna osoba te djeluje na području lovstva, gospodarenja lovištem i divljači, uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači, sukladno Zakonu o lovstvu, a u funkciji zaštite te očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači te divlje faune i flore uzimajući u obzir gospodarske, turističke i rekreativne funkcije. Jedna od zadaća Udruge jest odgoj i izobrazba lovaca te unapređivanje lovne kinologije, odnosno, uzgoj lovačkih pasa.

ADRESA SJEDIŠTA: Bregovita 3, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Juraj Mirt

TAJNIK: Josip Šenjug

E-mail: josip.senjug@gmail.com

LOVAČKO DRUŠTVO ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI „SRNDAČ” BEDEKOVČINA

ADRESA SJEDIŠTA: Magdalenićeva bb, Bedekovčina

PREDSJEDNIK: Damir Srebačić

TAJNIK: Alojz Ferdelja

E-mail: damir.srebacic@bolnica-zabok.hr

 

LOVAČKO DRUŠTVO „LANE” ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI OREHOVICA

ADRESA SJEDIŠTA: Brestovec Orehovički bb, Brestovec Orehovički

PREDSJEDNIK: Zlatko Bokor

E-mail: ldlane.orehovica@net.hr