Dimnjačarske usluge

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA (2023.-2028.)

Dana 24. ožujka 2023. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina na rok od 5 godine s koncesionarom:

JAKUŠ DIMOVODNI SUSTAVI j.d.o.o.    (OIB: 21423874275)

                   Palih boraca   32, Poznanovec

odgovorna osoba :  MARKO  JAKUŠ

kontakt:  098/9474-404

mail:  markojakus32@gmail.com

_____________________________________________________________________

Temeljem  Odluke Općinskog vijeća  Općine  Bedekovčina od  25. veljače 2023.  godine    poslove dimnjačara  na području Općine Bedekovčina  obavljat će  društvo  JAKUŠ  DIMOVODNI SUSTAVI j.d.o.o. iz Luga Poznanovečkog,  Palih  boraca 32 (Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina )

Temeljem Odluke  Općinskog vijeća  Općine  Bedekovčina od  13. srpnja 2022. godine- privremeno će poslove dimnjačara na području Općine Bedekovčina, a počevši od 14. srpnja 2022. godine obavljati (Odluka)

Odluka o produljenju roka za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina (Odluka):

JAKUŠ DIMOVODNI SUSTAVI j.d.o.o.    (OIB: 21423874275)

                   Palih boraca   32, Poznanovec

odgovorna osoba :  MARKO  JAKUŠ

kontakt:  098/9474-404

mail:  markojakus32@gmail.com

  • Odluka o davanju prethodne  suglasnosti  na Opće uvjete isporuke   dimnjačarskih  usluga (pdf)
  • Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga   (pdf)

_______________________________________

LEUŠTEK j.d.o.o.

Zagorske brigade 30, Poznanovec

Kontakt telefon:

049/208-310

091/7222-124

email: danijel.leustek79@gmail.com

CJENIK: