Dječje igralište kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom

DJEČJE IGRALIŠTE KOD SPOMEN DOMA U LUGU POZNANOVEČKOM

 

Kratak opis projekta:

Projektom je predviđena izgradnja i opremanje novog dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom na dijelu katastarske čestice k.č.br. 875/3, k.o. Poznanovec koje će se sastojati od prostora sa spravama za dječju igru, višenamjenskog prostora za dječju igru, uređene zelene površine prekrivene travom i odgovarajućom vegetacijom, panel ograde koja je predviđena oko cijelog igrališta, elemenata urbane opreme te pripadajuće komunikacijske pješačke površine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta i uvođenje novih usluga kroz stvaranje adekvatnog, kvalitetnog i sigurnog prostora za boravak djece na otvorenom, svakodnevnu igru na rekreacijskoj i kreativnoj opremi igrališta uz razvoj motorike, fizičke koordinacije i socijalnih vještina djece – najmlađih članova zajednice. Cilj je usađivanje navika aktivnog života i tjelesne aktivnosti čime se indirektno utječe na zdravlje i navike djece od malih nogu.

Očekivani rezultati su:

1.   Izgrađeno dječje igralište u Lugu Poznanovečkom ukupne površine 224,50 m2, od čega 201,70 m2 unutar ograde igrališta,

2.   Postavljena panel ograda visine 1,50 m oko dječjeg igrališta,

3.   Izgrađene pristupne pješačke staze,

4.   Montirane sprave za igru,

5.   Uređena zelena površina i odgovarajuća vegetacija,

6.   Postavljene klupe za sjedenje i koševi za otpatke u ograđenom dijelu dječjeg igrališta

7.   Osiguran prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece, roditelja te ostalih stanovnika naselja Lug Poznanovečki, ali i područja čitave Općine Bedekovčina.

Ukupna vrijednost projekta: 603.895,00 HRK

Iznos potpore: 248.014,80 HRK

Vlastita sredstva: 355.880,20 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina

e-mail: sandra@bedekovcina.hr

telefon: 049/213-963

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG ZELENI BREGI