Dječje igralište u Bedekovčini

DJEČJE IGRALIŠTE U BEDEKOVČINI

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 90%, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv projekta:

Dječje igralište u Bedekovčini

Kratak opis projekta:

Predmetni projekt usmjeren je na građenje i opremanje dječjeg igrališta u Bedekovčini čime će se osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece, za sigurnu igru i druženje te doprinijeti povećanju socijalizacije, međusobnog povezivanja i interakcije djece i mladih. Izgradnjom igrališta stvorit će se adekvatan, kvalitetan i siguran prostor te omogućiti veća kvaliteta provođenja slobodnog vremena djece na otvorenom.

Općina će provedbom ovog projekta poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva, a posebice djece budući da će uređeno igralište predstavljati novi, kvalitetan prostor na kojem će se djeca moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom. Igranjem na rekreacijskim spravama igrališta djeca razvijaju fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta i uvođenje novih usluga kroz stvaranje kvalitetnog i sigurnog prostora na kojem će se najmlađi stanovnici Bedekovčine moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom te, igranjem na rekreacijskoj opremi igrališta, razviti fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu. Time se kod djece odmalena usađuju sportske navike i  zdravog i aktivnog načina života, a poznato kako tjelesna aktivnost predstavlja najbolju mjeru prevencije pretilosti.

Očekivani rezultati su:

  1. Izgrađeno dječje igralište u Bedekovčini
  2. Izgrađene i opločene pristupne pješačke staze
  3. Postavljena zaštitna ograda dječjeg igrališta visine 1,5 m
  4. Postavljene sprave za igru
  5. Uređena zelena površina
  6. Osiguran prostor za aktivno provođenje slobodnog vremena stanovnika naselja Bedekovčina

Ukupna vrijednost projekta: 379.946,88 HRK

Iznos potpore: 148.250,00 HRK

Vlastita sredstva: 231.696,88 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina

e-mail: sandra@bedekovcina.hr

telefon: 049/213-963

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG ZELENI BREGI