Dječje općinsko vijeće

Dječje općinsko vijeće  Općine Bedekovčina  je institucionalan  okvir za  ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Općine Bedekovčina, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Bedekovčina  i  Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovečki, za učenike  koji imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina.

  • Dječje općinsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, i to pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima, aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.
  • Dječje općinsko vijeće upozorava općinsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Dječje općinsko vijeće  čini  8 članova, po 1 predstavnik svakog razreda od IV. do VII. razreda Osnovne škole Bedekovčina i Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovečki.

Članovi Dječjeg općinskog vijeća Općine Bedekovčina biraju se na izborima koji se provode svake 2 godine.

Dječje općinsko vijeće bira Dječjeg općinskog načelnika i Zamjenika dječjeg općinskog načelnika.

 

DJEČJA OPĆINSKA NAČELNICA: Matea Groš, predstavnica 5. razreda OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički

ZAMJENIK DJEČJE OPĆINSKE NAČELNICE: Dora Dominko, predstavnica 6. razreda OŠ Bedekovčina

VIJEĆNICI:

OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA

  • MARTIN KUREK, predstavnik 4. razreda
  • MAKSIM ŠENJUG, predstavnik 5. razreda
  • IVOR OŽEGOVIĆ, predstavnik 7. razreda

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BRESTOVEC OREHOVIČKI

  • EMMA FILIPEC, predstavnica 4. razreda
  • NATALIJA SENTE, predstavnica 6. razreda
  • DOMENIKA VALJAK, predstavnica 7. razreda

 

DOKUMENTI

 

 


SJEDNICE

IV. SJEDNICA DJEČJEG OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA