Dječje općinsko vijeće

DOKUMENTI

Dječje općinsko vijeće  Općine Bedekovčina  je institucionalan  okvir za  ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Općine Bedekovčina, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Bedekovčina  i  Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovečki, za učenike  koji imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina.

 • Dječje općinsko vijeće ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, i to pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga odraslima, aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na kvalitetu života djece.
 • Dječje općinsko vijeće upozorava općinsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Dječje općinsko vijeće  čini  8 članova, po 1 predstavnik svakog razreda od IV. do VII. razreda Osnovne škole Bedekovčina i Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovečki.

Članovi Dječjeg općinskog vijeća Općine Bedekovčina biraju se na izborima koji se provode svake 2 godine.

Dječje općinsko vijeće bira Dječjeg općinskog načelnika i Zamjenika dječjeg općinskog načelnika.II. SAZIV (2018. – 2020.)DJEČJA OPĆINSKA NAČELNICA: MARTA MUTAK, predstavnica 7. razreda OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički

ZAMJENICA DJEČJE OPĆINSKE NAČELNICE: DAVORKA KRANJČEC, predstavnica 6. razreda OŠ Bedekovčina

VIJEĆNICI:

OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA

 • IAN JURINEC, predstavnik 4. razreda
 • IVA GORIČKI, predstavnica 5. razreda
 • LUKA SINKOVIĆ, predstavnik 7. razreda

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BRESTOVEC OREHOVIČKI

 • PETRA GROŠ, predstavnica 4. razreda
 • LUKA HERCEG, predstavnik 5. razreda
 • NIKOLA MUTAK, predstavnik 6. razreda

SJEDNICE


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA (27.12.2018.)I. SAZIV (2016. – 2018.)DJEČJA OPĆINSKA NAČELNICA: Matea Groš, predstavnica 5. razreda OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički

ZAMJENIK DJEČJE OPĆINSKE NAČELNICE: Dora Dominko, predstavnica 6. razreda OŠ Bedekovčina

VIJEĆNICI:

OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA

 • MARTIN KUREK, predstavnik 4. razreda
 • MAKSIM ŠENJUG, predstavnik 5. razreda
 • IVOR OŽEGOVIĆ, predstavnik 7. razreda

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BRESTOVEC OREHOVIČKI

 • EMMA FILIPEC, predstavnica 4. razreda
 • NATALIJA SENTE, predstavnica 6. razreda
 • DOMENIKA VALJAK, predstavnica 7. razreda

SJEDNICE

IV. SJEDNICA DJEČJEG OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEDEKOVČINA