Općinski načelnik donio je zaključak o dodjeli dodatnih učeničkih i studentskih stipendija.

Ove su godine svim podnositeljima zahtjeva odobrene stipendije.