Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina, većinom glasova donijet je proračun Općine Bedekovčina za 2019. godinu.

Važno je napomenuti da je Proračun Općine Bedekovčina u dvije godine je povećan za 71, 14% te za 2019. godinu iznosi  21.395.200,00 kuna, što je rekordan proračun u povijesti Općine Bedekovčina, a rezultat je predanog rada općinske izvršne vlasti i uprave.  Gotovo 4.500.000,00 kuna prihoda planirano je od raznih projekata koji su u provedbi, od čega je najveći projekt izgradnja i opremanje reciklažnog dvorište koje će biti izgrađeno u svibnju 2019. godine.

U proračun nije uvršteno nekoliko velikih kapitalnih projekata koje je Općina prijavila u 2018. godini, a za koje još nisu donijete odluke te se predviđa da će, po dobivanju, odobrenih projekata, proračun Općine u 2019. godini još rasti.

Za izgradnju i opremanje komunalne infrastrukture u 2019. godini osiguran je iznos od 6.895.000,00 kuna, što predstavlja povećanje u iznosu od 4.000.000,00 kuna u odnosu na 2019. godinu. Najvažnije planirane aktivnosti u sklopu izgradnje i opremanja komunalne infrastrukture u 2019. godini su sljedeće: izgradnja nogostupa u Brestovcu Orehovičkom u vrijednosti 1.247.500,00 kuna, izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenje mreže javne rasvjete na području Općine u vrijednosti 315.000,00 kuna, izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju groblja i pristupne ceste do groblja u Poznanovcu sveukupne vrijednosti 500.000,00 kuna  te za sanaciju klizišta na groblju Orehovica vrijednosti 100.000,00 kuna, izrada projektno-tehničke dokumentacije i uređenje 4 dječja i 1 sportskog igrališta na području Općine vrijednosti 1.468.000,00 kuna te, već spomenuta, izgradnja reciklažnog dvorišta. Nastavit će se i s radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine u vrijednosti od 640.000,00 kuna.

Također, nastavlja se s otkupom nekretnina u Gospodarskoj zoni Bedekovčina te se planira započeti s prodajom/davanjem u zakup nekretnina u Gospodarskoj zoni Poznanovec.

I za kraj,  nadamo se da će se 2019. godine Bedekovčanska jezera, Spomen dom boraca u Poznanovcu i nogometnog igrališta Inkop u Poznanovcu, konačno postati vlasništvo Općine Bedekovčina.