Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina, većinom glasova donijet je proračun Općine Bedekovčina za 2020. godinu.

Za izgradnju i opremanje komunalne infrastrukture u 2020. godini osiguran je iznos od 17.233.000,00 kuna, što predstavlja povećanje u iznosu od 11.199.850,00 kuna u odnosu na 2019. godinu.

Najvažnije planirane aktivnosti u sklopu izgradnje i opremanja komunalne infrastrukture u 2020. godini su sljedeće:
– Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Bedekovčina,
– Rekonstrukcija javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja,
– Izgradnja javne rasvjete,
– Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja kanalizacije na području Općine,
– Izgradnja sportsko-rekreacijskih objekata na Bedekovčanskim jezerima,
– Izrada projektno – tehničke dokumentacije i izgradnja parkirališta u centru Bedekovčine,
– Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju groblja i pristupne ceste do groblja u Poznanovcu,
– Proširenje mjesnog groblja Bedekovčina,
– Izgradnja dječjeg igrališta u centru Bedekovčine,
– Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Sunčane elektrane u Gospodarskoj zoni Poznanovec,
– Nastavit će se i s radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine.

Za poticanje poduzetničkih aktivnosti osigurano je sveukupno 380.000,00 kuna, a za otkup nekretnina u Gospodarskoj zoni Bedekovčina osigurano je 100.000,00 kuna.

Općina Bedekovčina i 2020. godine nastavit će sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola i studenata za što je osigurano 180.000,00 kuna, 60.000,00 kuna osigurano je za financiranje školske kuhinje za osnovnoškolace slabijeg imovinskog stanja koji nisu uključeni u projekt “Zalogajček”, također osigurano je 250.000,00 za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovnih škola na području Općine kao i sredstva za stipendije i školarine u visini od 214.000,00 kuna.

U cilju poboljšanja demografskih kretanja, u 2020. godini planirane potpore za novorođenu djecu povećane su za 500,00 kn po djetetu, tako će potpora za prvo novorođeno djete iznositi 1.500,00 kuna, za drugo novorođeno djete 2.000,00 kuna, za treće i četvrto novorođeno dijete 2.500,00 kuna, a za svako peto i sljedeće novorođeno dijete 5.500,00 kuna.

Kako bi se potaknuo turistički razvoj Općine, 2020. godine krenut će se u izradu Strategije razvoja turizma.

U 2020. godini planirano je zaduživanje za financiranje projekta Rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine u iznosu 3.100.000,00 kn (dugoročni kredit preko HBOR-a). Rekonstrukcijom javne rasvjete očekuje se značajna ušteda na potrošnji električne energije, pa će se kredit isplaćivati iz tih ušteda.
Također, planirano je zaduživanje putem dugoročnog kredita u iznosu od 10.000.000,00 kn za financiranje projekta Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Bedekovčina, a i dalje će se pokretati postupci prijavljivanja aktivnosti dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića na razne nacionalne izvore financiranja i EU fondove.

Očekuje se da će se 2020. godine krenuti u provođenje katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina k.o. Komor. Sporazum o provođenju iste između Općine Bedekovčina i Državne geodetske uprave potpisan je još u prosincu 2017. godine.

Također, čeka se i donošenje odluka davatelja sredstava za nekoliko velikih kapitalnih projekata koji su prijavljeni u 2019. godini: Projekt sanacije klizišta na Groblju Orehovica i na nerazvrstanoj cesti NCOR-023 uz Groblje Orehovica vrijedan 1.315.321,25 kn; Projekt sanacije klizišta u Magdalenićevoj ulici vrijedan 4.396.115,63 kn; projekt Izgradnja nogostupa uz Županijsku cestu ŽC2164 Brestovec Orehovički, I. faza izgradnje nogostupa vrijedan 1.080.000,00 kn; projekt Adaptacija (energetska obnova) Stare škole kod crkve svete Barbare vrijedan 1.600.000,00 kn; projekt Rekonstrukcija Kulturnog doma Martinec Orehovički – I. faza vrijedan 1.000.000,00 kn, te se predviđa da će, po odobrenju prijavljenih projekata, proračun Općine u 2020. godini još rasti.