Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donijelo je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Odluku o pokretanju postupka katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Bedekovčina, katastarska općina Komor.
Državna geodetska uprava dostavila je Općini Bedekovčina prijedlog sporazuma o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Bedekovčina.
Državna geodetska uprava je temeljem raspoloživih podataka katastarskog operata izračunala procijenjenu vrijednost nabave za izvršenje gore navedenih usluga i ona iznosi 12.568.800,00 kn bez PDV-a, dok se konačna cijena utvrđuje na javnom nadmetanju.
Ukupni obuhvat zahvata katastarske izmjere je 2618 Ha sa oko 15711 katastarskih čestica.
Općina Bedekovčina će sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere osigurati u proračunu Općine Bedekovčina, te iz drugih izvora.
U osiguravanju sredstava koja treba osigurati Ooćina Bedekovčina mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama.
Sredstva potrebna za provođenje katastarske izmjere na području k.o. Komor snosit će:
Državna geodetska uprava 40 %
Općina Bedekovčina 60 %.
0
Broj korisnika koji su vidjeli
0
Angažmani
Rezultat distribucije
Promoviraj objavu
Sviđa mi se

Komentar
Podijeli