HICAPS dokumenti

 

Lokalnim akcijskim planom definirana je vizija za daljnji razvoj perivoja kroz faznost, a za provođenje budućih faza revitalizacije traže se izvori financiranja obzirom da ih Općina Bedekovčina uz dosad planirane, a neophodne investicije neće moći financirati iz svojih sredstava. Općina Bedekovčina prati otvorene natječaje za financiranje te će se provođenje revitalizacije preostalih dijelova perivoja pokrenuti pronalaskom financijskih sredstava za navedeno. Općinsko vijeće usvojilo je Lokalni akcijski plan na svojoj 31.sjednici dana 30. travnja 2020. godine.

Lokalni akcijski plan

 

U sklopu projekta HICAPS izrađena je publikacija-katalog koji sadrži informacije o provedenom HICAPS projektu.  Katalog je izdan u 4 zemlje (Slovenija, Italija, Poljska i Hrvatska) na 4 jezika u tiskanom i mrežnom izdanju.Za područje Hrvatske izdan je u sunakladništvu partnera u projektu Općine Bedekovčina i Grada Varaždina.Mrežno izdanje objavljuje se na službenoj web i FB stranici projekta te na stranicama partnera.

HICAPS katalog mrežno izdanje