Obavještavamo Vas da će Hrvatske vode dana 19. veljače 2019. godine početi s radovima na kanalima:

k.č.br. 4268/1, 4277/1, 4277/2 i 4278 k.o. Bedekovčina; Bedekovčina

– sječa i tehničko čišćenje kanala, iz programa radova na branjenom području 12, područje malog sliva Krapina – Sutla

Molimo vlasnike da osiguraju međe svojih parcela.