Obavještavaju  se  građani  da će Hrvatske vode   od  27. kolovoza  2020. godine započeti  sa radovima  na

-potoku  Grabe-Bedekovčina, st. km 1 +870,0 m – 4 + 170.0 m: L=2.300,0 m – uklanjanje  naplavina  iz korita  vodotoka-NASTAVAK   RADOVA  U BELOVARU  ZLATARSKOM

iz programa    radova preventivne, redovne i izvanredne   obrane od poplave  na branjenom  području 12.