U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Opskrba prirodnim plinom u 2021/2022 godini, Ev.br. 9/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na cijenu ponude te prilog 2.Troškovnik koji se odnosi na tarifni model mjernog mjesta.