ZL: Obzirom da Vaša općina slavi svoj dan i dan svoje zaštitnice, rezimirat ćemo što se od prošlog dana općine, odnosno u proteklih godinu dana, napravilo na području općine kada je komunalna infrastruktura u pitanju?

Ban: S radom je započelo trgovačko društvo Komunalno Bedekovčina d.o.o., čiji osnivač je Općina Bedekovčina, a kojem su povjereni poslovi čišćenja javnih površina na području Općine, održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina, društvenih domova i prostorija mjesnih odbora te upravljanje grobljima na području Općine, koji su kontinuirano izvršavani tijekom cijele godine. U 2018. godini asfaltirano je ukupno 2350 m nerazvrstanih cesta i to u naseljima Židovinjak, Križanče, Kebel, Bedekovčina i Poznanovec.

Ukupna vrijednost izvršenih radova asfaltiranja nerazvrstanih cesta je 497.782,88 kuna, a radovi su sufinancirani od strane građana kojima se ovim putem zahvaljujemo. Sanirana su i klizišta na području mjesnih odbora Grabe; Bedekovčina I. i Bedekovčina III, uređen je okoliš dječjih igrališta u naseljima Grabe, Križanče i Jalševec te je izgrađena vodovodna mreža Vojnić-Špiranec breg. Također, kroz projekt “Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područja Općina Bedekovčina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Sveti Križ Začretje i Zlatar Bistrica”, čiji nositelj je Općina Bedekovčina, izrađen je Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom. Započela je realizacija projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina” čija je vrijednost 3.242.204,64 kuna, od čega je 2.461.348,94 kn financirano sredstvima EU, 304.048,99 kuna sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a ostatak će Općina financirati iz vlastitih sredstava. Reciklažno dvorište bit će na raspolaganju svim stanovnicima Općine, a završetak radova očekuje se u svibnju 2019. godine.

ZL: Razvijalo se i poduzetništvo. Što se radilo na tom polju?

Ban: U svrhu poticanja poduzetništva na području Općine, ove godine prvi put smo donijeli Program poticanja poduzetništva, vrijedan 115.000,00 kuna, putem kojeg se poduzetnicima dodjeljuju de minimis potpore za novo zapošljavanje, za olakšavanje poslovanja novoosnovanim obrtima i tvrtkama te sufinanciraju troškovi izrade projektnih prijedloga u svrhu prijave na eu i nacionalne natječaje. Također, Općina je krenula s otkupom zemljišta u Gospodarskoj zoni Bedekovčina u svrhu okrupnjavanja zemljištu radi lakšeg privlačenja investitora. U 2019. godini u planu je i prodaja ili davanje u zakup zemljišta u Gospodarskoj zoni Poznanovec. Također, među prvim smo jedinicma lokalne samouprave koje su u 2018. godini dobile potrebne suglasnosti na donijeti Plan raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine te je u pripremi raspisivanje natječaja za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine.

ZL: Ostvarena su i subvencioniranja brojnih projekta preko nacionalnih i europskih fondova?

Ban: Osim već spomenutog projekta “Izgradnja I opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina” u 2018. godini na području Općine u provedbi su bili i brojni drugi projekti. Proveden je projekt. “Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini”, čija je vrijednost 52.000 kuna, od čega je 40.000 kuna sufinancirano sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Općina je projekt provela u partnerstvu s Bedekovčanskom udrugom mladih. U sklopu projekta izrađen je Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini za razdoblje 2018.-2023. godine, kao strateški dokument u kojem je definiran jasan smjer Općine na području politika za mlade. U provedbi je i projekt “Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Stare škole za društveno-javnu namjenu”, čija  je ukupna vrijednost 518.750,00 kuna, od čega je 300.000,00 kuna sufinancirano sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Projektom će se izraditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju zapuštenog objekta Stare škole u Bedekovčini u prostor kulturne i javne namjene. U provedbi je projekt HICAPS – Historical Castle Parks, kojeg Općina provodi s partnerima iz Slovenije, Italije I Poljske. Projekt je financiran u sklopu EU programa Interreg Central Europe, a vrijednost projekta na području Općine Bedekovčina iznosi 100.000 eura, a kroz projekt revitalizirat ćemo dio perivoja oko dvorca Gornja Bedekovčina. U partnerstvu s Općinom Sveti Križ Začretje u provedbi je projekt “Zeleno srce Zagorja” kojim će se izgraditi svijest građana o održivom gospodarenju otpadom. Vrijednost projekta je 588.624,54 kune, od čega EU financira 500.000,00 kuna. Proveden je i projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Bedekovčina, čija je ukupna vrijednost 247.500 kuna, od čega je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financirano 70.000 kn. Rezultat projekta je izrađena projektno-tehnička dokumentacija nakon čega je projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića prijavljen na natječaj za tip operacije 7.4.1. u kolovozu ove godine. Također, proveden je projekt uređenja i opremanja prostora knjižnice u Brestovcu Orehovičkom, kojeg je Općina provela u partnerstvu s OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički. Projekt je vrijedan 190.000 kuna od čega je sredstvima Ministarstva kulture financirano 150.000,00 kuna. Projektom je opremljen prostor čitaonice te će u skorijem razdoblju čitaonica započeti s radom za mještane okolnih naselja.

ZL: Koja je po Vama važnost Lokalnog programa za mlade? Što sve Općina čini za mlade te za učenike i novorođene?

Ban: Donošenje programa za mlade izuzetno je važno za svaku jedinicu samouprave, pa tako i za nas. Po prvi puta dobili smo petogodišnju strategiju koja predstavlja jasan smjer djelovanja na području politika za mlade čime će se dugoročno poboljšati kvaliteta života mladih na području Općine. Još veći značaj programa je u tome što su mladi sami sudjelovali u izradi programa kao rješenja za probleme, potrebe i izazove s kojima se suočavaju, a koje su, isto tako, sami detektirali. Općina Bedekovčina od 2016. godine posjeduje status Općina prijatelj djece. Za nas, to je velika čast, ali i velika odgovornost prema našim najmlađima.  Velik dio sredstava izdvajamo za osiguravanje što boljih uvjeta za odrastanje djece.  Osiguravamo naknade za novorođenčad, 1.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete, za drugo novorođeno dijete 1.500,00 kuna, za treće i četvrto novorođeno dijete 2.000,00 kuna, a za svako peto i sljedeće novorođeno dijete 5.000,00 kuna. Sufinanciramo i boravak djece u vrtiću, a osim psihologa u vrtiću osiguravamo i logopedski kabinet za svu djecu s područja Općine. Također, sufinanciramo i sudjelovanje osnovnoškolaca u školi plivanja. Ove godine u potpunosti smo financirali školske knjige za 43 osnovnoškolaca prema socijalnom kriteriju za školsku godinu 2018./2019.. Dodijelili smo i 30 učeničkih, 27 studentskih i 5 stipendija za deficitarna zanimanja za šk./ak. godinu 2017./2018, čime smo za stipendije izdvojili ukupno 205.000,00 kn. Također, sufinanciramo prijevoz srednjoškolcima i studentima te održavamo prijem odličnih i uspješnih učenika osnovnih i srednjih škola te im također osiguravamo novčanu nagradu za njihov trud i ustrajnost.

ZL: Ima li nekih novosti oko rješavanja pitanja Bedekovčanskih jezera?

Ban: Završena je procjena vrijednosti nekretnina na Bedekovčanskim jezerima, kao i drugih objekata na području Općine koji su u vlasništvu Republike Hrvatske, kao što je Spomen dom u Poznanovcu, te će do kraja godine Ministarstvu državne imovine biti upućen ponovljeni zahtjev za darovanjem navedenih nekretnina Općini Bedekovčina, sukladno novom Zakonu o upravljanju državnom imovinom, kako bi konačno, nakon dugogodišnjih pregovora, Općina postala vlasnik Bedekovčanskih jezera, što je jedan od glavnih preduvjeta za gospodarski, turistički i društveni razvoj Općine.

ZL: Kakvi su planovi za daljnje razdoblje i koji su novi projekti u predstojećem razdoblju?

Ban: Osim navedenih projekata koji su u realizaciji, trenutno čekamo odluke za još tri velika projekta koji su prijavljeni ove godine. To su projekt rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Bedekovčina, čija vrijednost iznosi 9.270.625 kuna. Projektom bi se izvršila rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića koji će nakon provedbe biti povećan za kapacitet od 115 djece, u 4 vrtićke skupine i 3 mješovite jasličke skupine. Zatim, projekt rekonstrukcije društvenog doma u Martincu Orehovičkom čija vrijednost iznosi 2.300.000 kuna te projekt Mali princ čija vrijednost iznosi 1.500.000 kuna, a koji je usmjeren na pružanje usluga za djecu s poteškoćama u razvoju.

Također, u pripremi za prijavu i provedbu u 2019. godini su brojni drugi projekti kao što je uređenje dječjih igrališta, izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje sportskih terena te centra za posjetitelje na Bedekovčanskim jezerima, prijava projekta rekonstrukcije šumskih puteva, prijava projekta energetske obnove društvenog doma Križanče, prijava projekta rekonstrukcije Stare škole Grgić u Bedekovčini, izrada projektno-tehničke dokumentacije za proširenje mreže javne rasvjete po cijelom području Općine gdje još ne postoji mreža javne rasvjete te niz drugih manjih projekata. Također, nadamo se da će u 2019. godini konačno biti ponovljen natječaj za tip operacije. 7.2.2.- Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, budući da još od 2017. godine imamo ishođenu građevinsku dozvolu za izgradnju Magdalenićeve ulice, međutim već godinu i pol dana, suprotno prvotnim najava u fazi objave natječaja, nije ponovljen poziv za tu vrstu investicije. Također, jedan od osnovnih prioriteta za daljnje razdoblje je stavljanje u funkciju gospodarskih zona na području Općine kao i razne druge aktivnosti u svrhu stvaranja što boljih uvjeta za život naših mještana.

itvor: www.zagorje.com