Općina Bedekovčina ishodila je građevinsku dozvolu za izgradnju pješačko – biciklističkih staza i javne rasvjete na Bedekovčanskim jezerima.
Jedan od strateških projekata za Općinu Bedekovčina svakako je uređenje Bedekovčanskih jezera kao sportsko– rekreativnog centra s turističkim sadržajima.
Ishođenjem građevinske dozvole za građenje predmetnih građevina korak smo bliže realizaciji projekta te revitalizaciji Bedekovčanskih jezera. Također, ishođenjem građevinske dozvole, pripremljena je dokumentacija za prijavu predmetnog projekta na EU i druge dostupne izvore financiranja.
Procijenjena vrijednost izgradnje biciklističkih staza i javne rasvjete iznosi 3,9 milijuna kuna bez PDV-a.