Općina Bedekovčina ishodila je lokacijsku dozvolu za izgradnju centra za posjetitelje, trga i parkirališta na Bedekovčanskim jezerima.
Jedan od strateških projekata za Općinu Bedekovčina svakako je uređenje Bedekovčanskih jezera kao sportsko– rekreativnog centra s turističkim sadržajima.
Ishođenjem lokacijske dozvole za građenje predmetnih građevina korak smo bliže realizaciji projekta te revitalizaciji Bedekovčanskih jezera.
Također, ishođenjem dozvole ostvaren je preduvjet za podnošenje zahtjeva za darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Općini Bedekovčina a sve u cilju realizacije predmetnog projekta.
Lokacijska dozvola ishođena je za područja označena crvenom bojom u priloženom idejnom rješenju.