Općini Bedekovčina izdana je lokacijska dozvola za izgradnju ulice “B” u Gospodarskoj zoni Bedekovčina I. U sklopu izgradnje ulice planira se prometnica s 2 trake širine 3,0 m, istočni nogostup s biciklističkom stazom 1,50 m te pješačkom stazom 1,5 m, zelenim pojasom 1,0 m na zapadnoj strani te pripadajuća infrastruktura (fekalna i oborinska odvodnja, vodovod, plinovod, EKI instalacije, elektroenergetska mreža te javna rasvjeta