Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bedekovčina 2018.

Rezultati izbora za članove/članice Vijeća mjesnih odbora održanih dana 09. prosinca 2018. godine:

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina na 15. sjednici održanoj 29. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bedekovčina.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 09. prosinca 2018. godine.


ZBIRNE LISTE PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBORE ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 

IMENOVANJE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA I BIRAČKIH ODBORAPOSTUPAK KANDIDIRANJA NA IZBORIMA