U pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave Izrada geodetskih radova, idejnog projekta te glavnog i izvedbenog projekta ulice „B“ u Gospodarskoj zoni Bedekovčina, Ev.br. 50/2021, mijenja se dio poziva u točki 8.UVJETI NABAVE koji se odnosi na rok izvršenja.

I.Izmjena i dopuna poziva za dostavu ponuda