Na temelju članka 17. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/15) i članka 46. Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 6/13, 24/14, 29/15 i 14/18), općinski načelnik Općine Bedekovčina dana  27. srpnja 2020. godine objavljuje

Izmjene Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2020. godini

  • Točka 3. Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bedekovčina u 2020. godini mijenja se i glasi:

„ Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 128.100,00 kuna. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – kultura 58.800 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 20.000,00 kuna.

  • Prioritetno područje 2 – poljoprivreda i gospodarstvo 14.700 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna.

  • Prioritetno područje 3 – promicanje vrijednosti Domovinskog rata 9.100 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 9.100,00 kuna.

  • Prioritetno područje 4 – socijalno uključivanje i integracija i zaštita od nasilja u obitelji 35.000 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 30.000,00 kuna.

  • Prioritetno područje 5 – rad s djecom i mladima 10.500 kuna

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.

Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 10.500,00 kuna.

  • Točka 5. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 15 dana od dana objave ovih Izmjena, odnosno zaključno do 11. kolovoza 2020. godine.

Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 11. kolovoz 2020. godine ili ako je prijava dostavljena neposredno (putem dostavljača ili osobno) u pisarnicu Općine (u radno vrijeme Općine) najkasnije 11. kolovoza 2020. godine do 15,00 sati.

U slučaju da je prijava dostavljena neposredno u pisarnicu Općine, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka prijave.

Prijaviteljima koji su već podnijeli urednu prijavu do dana objave Izmjena Natječaja, dopuštaju se izmjene ili dopune te se istima daje mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u utvrđenom roku dopune i/ili izmijene.“

(3) Preostali dio Javnog natječaja ostaje nepromijenjen.