Izrađen je glavni projekt izgradnje dječjeg igrališta kod Društvenog doma u naselju Križanče. Predmet projekta je izgradnja dječjeg igrališta, pješačkih površina i ograda oko igrališta. Planirano
sastoji se od sljedećih funkcionalnih cjelina:
– zaštitna ograda visine 1,5 m
– sprava za igru
– pješačkih površina
– urbane opreme – klupe za sjedenje i koševi za otpatke.
Procijenjena vrijednost projekta je 46.516,00 eura.