Izvještaji i Izvješća

 

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  Općine Bedekovčina za  2023. godinu  (pdf)  (Excel)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za razdoblje 01.01.-30.06.2023.  (pdf)     (Zaključak-word) (izvršenje-word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.-30.06.2023. (pdf)    (Zaključak -word)    (izvršenje-word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za razdoblje 01.01.-30.06.2023.  (pdf)  (Zaključak-word)     (izvršenje -word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2023.  (pdf)  (Zaključak-word)       (izvršenje -word)
 • Zaključak od prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za razdoblje 01.01.-30.06.2023.  (pdf)  (Zaključak-word)     (izvršenje-word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bedekovčina za razdoblje 01.01.-30.06.2023. (pdf)  (Zaključak-word)  (izvršenje-word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-30.06.2023.   (pdf)    (Zaključak-excel)   (izvršenje-word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-30.06.2023.  (pdf)  (Zaključak-word)  (izvršenje-word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2023.  (pdf)  (Zaključak-word)  (izvršenje-word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom nagodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bedekovčina u 2023. godini za razdoblje 01.01.-30.06.2023. (pdf)        (Zaključak-word)     (izvršenje-  word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini za razdoblje 01.01.-30.06.2023. (pdf)  (Zaključak -word)     (izvršenje-word)
 • Izvješće o obavljenoj   financijskoj  reviziji Općine Bedekovčina za 2022. (pdf)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine  Bedekovčina  za  razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine (pdf)    (word, excel)
 • Zaključci o prihvaćanju  izvršenja Programa  i izvršenje Programa za razdoblje 1-6/2022  (pdf)  (word,excel)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak od prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word)(word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bedekovčina za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom nagodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bedekovčina u 2020. godini za razdoblje 01.01.-31.12.2021. (word)(word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini za razdoblje 01.01.-31.12.2021.  (word) (word) (pdf)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa   utroška šumskog  doprinosa  u  2021. godini za razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf); (word)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  od zakupa, prodaje, prodaje izravnom   nagodbom, privremenog  korištenja  i davanja na korištenje  izravnom pogodbom  poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu   RH na području  Općine Bedekovčina   u  2021. godini  za razdoblje 01.01.-30.06.2021 (pdf);  (word)
 • Zaključak  o prihvaćanju  Izvješća o  izvršenju Programa utroška  sredstava   turističke pristojbe  za razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf) (word)
 • Zaključak o prihvaćanju   Izvješća o izvršenju  Programa  korištenja sredstava ostvarenih od  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru na području Općine Bedekovčina  za razdoblje  01.01.-30.06.2021. (pdf)  (word)
 • Zaključa o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa   gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za  razdoblje  01.01.-30.06.2021. (pdf) (word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa    održavanja   komunalne infrastrukture  za razdoblje 01.01.-30.06.2021. (pdf) (word)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa korištenja  sredstava ostvarenih od naknade  za  eksploataciju  mineralnih sirovina   za razdoblje  01.01.-30.06.2021. (pdf) (word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  korištenja sredstava  ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji  stanarsko pravo  za razdoblje  01.01.-30.06.2021. (pdf) (word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa  financiranja javnih  potreba  u sportu za razdoblje   01.01.-30.06.2021. (pdf) (word)
 • Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju programa  financiranja  javnih potreba u kulturi  za  razdoblje   01.01.-30.06.2021. godine (pdf) (word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba  socijalne skrbi za razdoblje   01.01.-30.06.2021.  (pdf)  (word)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Bedekovčina za 2021. (word, exel)
 • 1.Opći dio
 • 2. Bilanca prihoda;
 • 3. Bilanca rashoda
 • 4.Račun zaduživanja
 • 5. Posebni dio -Programska.
 • 6.Posebni dio -Ekonomska
 • 7. Posebni dio -Organizacijska
 • 8. KRAJ
 • 9. Izvješće o proračunskoj zalihi
 • 10.Plan razvojnih programa      
 • 11.Obrazloženje
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bedekovčina za 2021. godinu  (pdf).
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word; word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word, excel)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word;excel)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Bedekovčina za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf) (word;word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva turističke pristojbe za razdoblje 1.1. – 31.12.2020. (pdf)(word;word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom nagodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bedekovčina u 2020. godini za razdoblje 01.01.-31.12.2020. (pdf)(word;word)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini za razdoblje 01.01.-31.12.2020. (pdf)(word;word)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bedekovčina za 2020. godinu (pdf)(word, excel)
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu (pdf)(word)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 1.-6. 2020. (word, xls)
 • Izvještaj o izvršenju programa za razdoblje 1.- 6.2020. (word, xls)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bedekovčina za 2020 (PDF) 
 • Zaključci o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa za razdoblje 01.01.-30.06.2020. (PDF)

__________________________________________________________________