Općina Bedekovčina u 2020. godini raspolaže s 35,19 milijuna kuna

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina prihvatilo je na sjednici održanoj u srijedu 28. listopada  2020. godine  druge izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu kojima se predlaže proračun u iznosu od 35,19 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za 56 tisuća kuna, odnosno 0,16 % u odnosu na tekući proračun.

A prema prihvaćenim izmjenama i dopunama, mijenjaju se i programi koji su sastavni dio proračuna. Za Program financiranja potreba socijalne skrbi za 2020. godinu, Općina Bedekovčina izdvojit će 1,07 milijuna kuna, a za Program financiranja javnih potreba u kulturi 715.300 kuna. 490.000 kuna namijenjeno je Programu financiranja javnih potreba u sportu, a 18.317.300 za Program građenja komunalne infrastrukture, dok je za održavanje komunalne infrastrukture osigurano 3.313.000 kuna.

Na sjednici vijeća izmijenjen je i dopunjen Statut Općine Bedekovčina u dijelu u kojem je dosada stajalo da se poziv na sjednicu Općinskog vijeća dostavlja vijećnicima 8 dana prije održavanja sjednice. Izmjenama će se promijeniti rok dostave na 5 dana, s obzirom na to da se sada poziv i materijali dostavljaju elektronskim putem. Ista se stavka mijenja i izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bedekovčina.

Vijećnici su prihvatili i izmjenu Odluke o javnim priznanjima Općine Bedekovčina kojom se utvrđuje da se nagrada Općine dodjeljuje građanima općine Bedekovčina, kao i osobama iz drugih sredina, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama. Nagrade se dodjeljuju za zasluge u teorijskom i praktičnom radu u unapređivanju gospodarstva, znanosti, zdravstva, kulture, zaštite okoliša, športa, tehničke kulture i drugih javnih djelatnosti koje su od značaja za Općinu Bedekovčina, te povodom obilježavanja njihovih obljetnica rada.

Prihvaćena je i izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine. Naime, Općina Bedekovčina je u srpnju 2020. godine pokrenula postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta tijekom kojeg su popisane 33 ceste, a radi upisa prava vlasništva Općine na navedenim nerazvrstanim cestama, potrebno je uskladiti podatke u popisu nerazvrstanih cesta sa stvarnim stanjem.

Također, objavljuje se javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Bedekovčina i njihove zamjenike, s obzirom na to da je Općinskom savjetu mladih izabranom 2017. godine mandat pri kraju. Poziv će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Bedekovčina, a kandidati za članove i zamjenike članova mogu se predlagati u roku od 15 dana od objave.