Izglasani dobitnici nagrada Općine Bedekovčina za 2020. godinu

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina, održanoj u ponedjeljak elektronskim putem, donijeta je odluka o dodijeli nagrada Općine za 2020. godinu.

Nagrada se dodjeljuje Udruzi Klub liječenih alkoholičara „Jezera“ Bedekovčina, povodom 20. obljetnice kontinuiranog rada u prevenciji, pomaganju i podršci osobama ovisnim o alkoholu i njihovim obiteljima tijekom procesa rehabilitacije i resocijalizacije.

Nagrade se dodjeljuju i Ivanu Odaku te Denisu i Tomislavu Novoselu za hrabro i požrtvovno ponašanje prilikom spašavanja dvojice mladića, utopljenika, na Bedekovčanskim jezerima. Za 104. puta dobrovoljnu darovanu krv nagrada se dodjeljuje Dragutinu Topolovcu. Priznanja će se uručiti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća  povodom obilježavanja Dana Općine.

Na dnevnom se redu našla i točka o prijedlozima plana upravljanja kompleksom restorana „Jezera“ u okviru revitalizacije Bedekovčanskih jezera. Naime, početkom 2020. godine Općina je nakon dugogodišnjeg rješavanja pravno-imovinskih odnosa konačno postala vlasnik cijelog kompleksa restorana.

„Za Bedekovčanska jezera postoji zajednička vizija razvoja sportsko-rekreativnog centra s turističkim sadržajima, a u realizaciji turističkog potencijala krije se razvoj gospodarstva, zapošljavanje, razvoj OPG-ova, ugostiteljske djelatnosti odnosno poboljšanje kvalitete življenja, što je pak uvjet za pozitivnu demografsku budućnost”, rekao je načelnik Općine Darko Ban.

Nažalost, početkom ove godine zadesila nas je epidemija COVID-19 virusom koja je ostavila velike posljedice na gospodarstvo, osobito na turističku i ugostiteljsku djelatnost.

„S obzirom na navedeno, nameće se problematika pronalaska investitora koji je trenutno u mogućnosti te koji iskazuje interes za stavljanje u funkciju navedenog restorana”, istaknuo je načelnik Ban te pozvao vijećnike na davanje prijedloga i daljnjim koracima te idejama vezanim za upravljanje restoranom, a sve u cilju turističkog i gospodarskog razvoja Općine.

Vijećnici su prihvatili i prijedlog izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama. Naime, Općina Bedekovčina će u prosincu 2020. godine pokrenuti postupak evidentiranja nerazvrstane ceste  NC BD2-027 Magdalenićeva ulica – crkva Sv. Barbare te nerazvrstane ceste  NC BD3-029  Gajeva ulica – osnovna škola – N.Stanići.

Na sjednici su iznijete i informacije o zahtjevu za odobrenjem grba i zastave Općine Bedekovčina. Naime, utvrđeno je da se od osnutka Općine nije pokrenuo postupak kod Ministarstva uprave za odobrenje grba i zastave.

„Općina je krenula u postupak odobrenja, a u konzultacijama s Ministarstvom i stručnom osobom utvrđeno je da prethodni grb nije izrađen prema pravilima heraldike te kao takav ne može biti odobren, stoga je bilo potrebno pristupiti izradi novih likovnih rješenja”, rekao je načelnik. Izrađena su tri likovna rješenja grba i zastave te je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na koje nije pristigla nijedna primjedba, sugestija ili komentar. Donijet je zaključak o ponovnom  pokretanju   postupka   savjetovanja  sa zainteresiranom  javnošću.

Vijećnici su usvojili i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. Načelnik Darko Ban naglasio je da je analiza pokazala kako Općina Bedekovčina ima snage kojima će provesti mjere za ublažavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode, a nositelji tih su operativne snage sustava Civilne zaštite Općine.

Odlučeno je i kako Općina Bedekovčina u idućoj godini ne planira davati koncesije, s obzirom na to da u 2021. i 2022. godini ne istječe ni jedna koncesija.