Predmet nabave: Dogradnja Dječjeg vrtića Bedekovčina

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.06.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0026095.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016 Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

–  Nova ortopedija d.o.o., Kralja Držislava 10, 10000 Zagreb, OIB: 89389666966

–  TIN-ARH d.o.o., Trg Josipa Juraja Strossmayera 31, Križevci, OIB:

57906222108

–  Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478

– Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska 24, Zagreb, OIB: 09575099931

– Ex ibita, Ulica grada Vukovara 222, 10000 Zagreb, OIB 44706259799

– INAMI, Staro Pračno 141, 44000 Sisak, OIB: 53698146955

– Alfa-Tom, obrt za savjetovanje, Palinovečka 45, 10000 Zagreb, OIB: 76287910434

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 12.07.2023.do 09:00 h.

Dokumentacija: