Predmet nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Stare škole u prostor društveno-javne namjene

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. srpnja 2018. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2018/S 0F2-0018144.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 10.08.2018. do 13:00 h. Detalje o objavi i dokumentaciju možete vidjeti OVDJE .