Predmet nabave: Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Groblja Orehovica

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave  17.05.2023. godine, a Dokumentacija za nadmetanje dostupna je pod brojem objave 2023/S 0F2-0021214,

Sukladno članku 80. stavak 2. ZJN, Naručitelj objavljuje:

OPĆINA BEDEKOVČINA kao javni naručitelj je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. ZJN 2016, u odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 (općinski načelnik), o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine https://www.bedekovcina.hr/javna-nabava/:

–             MK GORIČKI d.o.o., Naselje Glumpaki 25, Bedekovčina

–             URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA VANJA DOMINKO, Stjepana Radića 1, Bedekovčina.

U odnosu na osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016 (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u ovom postupku javne nabave), naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • BBVV d.o.o., Poznanovec, Ulica Zagorske brigade 23, OIB: 93494983527
  • Sandra Vorih, iznajmljivač objekta: STUDIO APARTMAN SANDRA, Aleja Lavoslava Vukelića 12, Sveti Križ Začretje, OIB:95713904478
  • Nova ortopedija d.o.o., Zagreb, Kralja Držislava 10, OIB: 89389666966

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 06.06.2023.do 09:00 h.

Dokumentacija: