Predmet  nabave: Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice -II Faza

Evidencijski broj nabave: 28/2022

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31.05.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0021783.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je najkasnije do 21.06.2022. do 09:00