OPĆINA BEDEKOVČINA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 36302-01/01-01/05
URBROJ: 2197-02-01/2-19-1
U Bedekovčini, 08. ožujka 2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova projekta izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja Kulturnog centra Martinec Orehovički
– poziv na savjetovanje

Općina Bedekovčina pokreće postupak javne nabave radova izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja kulturnog centra Martinec Orehovički

Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 14. ožujka 2019. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove na e-mail: sandra@bedekovcina.hr .

Uz poziv se objavljuje dokumentacija na koju se savjetovanje odnosi.

PROČELNICA

Sandra Vorih, mag. iur