Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 2018. – 2023. godine.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Bedekovčina za razdoblje 2018. – 2023. godine (dalje u tekstu Nacrt Plana), izrađen od strane tvrtke “Eco Consulting” j.d.o.o., Zabok, trajat će od 12. veljače 2018. godine do 14. ožujka 2018. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.

U navedenom razdoblju za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Nacrt Plana u prostorijama Općine Bedekovčina, Jedinstveni upravni odjel, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, svaki radni dan od 10:00 do 14:00 sati.

Obrazac za prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Plana gospodarenja otpadom treba dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina ili putem e- maila na iva@bedekovcina.hr te se mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu do kraja javnog uvida upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzeti u obzir. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon navedenog roka neće se uzeti u obzir.

DOKUMENTI: